FÖRÄLDRASAMVERKAN

Föräldrasamverkan

Vi vill främja samarbetet mellan hem och skola samt verka för en trygg och stimulerande uppväxtmiljö. Kontakta gärna någon av oss om du vill framföra ett ärende som vi skall behandla och/ eller ta upp med skolans ledning.

Dialogskolans föräldraråd

Syftet med ett föräldraråd är att få en länk mellan skolan och hemmet. Vi kommer att diskutera pedagogiska frågor och hur vi ska öka intresset för att samverka mellan hem och skola.

Välkomna!

Ledningsgruppen

Helen Ljungstedt

Rektor Dialogskolan