OM SKOLAN

Dialogskolan är belägen i Spånga på Kronofogdevägen 54 A, nära Spånga station. Det är en fristående grundskola som grundades 2008 och omfattar barn från 6 -16 år.

Dialogskolan sätter elevernas kunskapsutveckling i fokus och främjar ett helhetsperspektiv där elevens alla behov blir sedda. På skolan råder det ett öppet arbetsklimat där alla tar sitt ansvar för verksamheten. Personalen på skolan ser varandra som resurser, då alla har olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper. Vi samarbetar och inspirerar varandra. Vi respekterar varandra och utvecklar verksamheten tillsammans på bästa möjliga sätt.

Föräldrasamverkan

Vi värnar om goda föräldrakontakter, där föräldrarna involveras i barnens utbildning och utveckling. Vi vill skapa ett förtroendefullt samarbete mellan föräldrar och skolan. På skolan har vi ett föräldraråd som samlas tillsammans med pedagoger och rektor några gånger per termin. För att fördjupa kontakten mellan skola och hem erbjuds hembesök där elevens utvecklingsmöjligheter diskuteras i en annan miljö.

Så här arbetar vi

Vårt dagliga arbete genomsyras av grundläggande demokratiska värderingar där etik, moral och skolans värdegrund står i centrum. Skolan arbetar med behöriga och professionella lärare . För att följa upp elevernas utveckling och lärande på bästa möjliga sätt erbjuder vi även mentorskap där goda akademiska förebilder handleder eleverna. Vi har en föräldraförening på skolan som bygger broar mellan barn, lärare och skolledningen.

Vi vet att lärarnas kompetens och kunskapsutveckling är avgörande för elevernas bästa möjliga utveckling. Därför anordnar Dialogskolan kompetensutvecklande seminarier och kurser för sitt eget lärarlag.