VÅRT MÅL

Dialogskolans ändamål är att utbilda elever till att bli ansvarsfulla, framgångsrika och välintegrerade medborgare i samhället. Dialogskolan värnar om att alla elever kan uppleva framgång genom att kravställs efter förmåga. Elevperspektivet uppnås genom att elever i års 7, 8 och 9 erbjuds läxhjälp och stöd efter behov och önskemål.

Våra lärare får kompetensutveckling för att kunna bedriva forskningsbaserad undervisning.

Vi strävar efter en god trepartkommunikation mellan lärare elev och vårdnadshavare för att gynna elevens kunskapsutveckling.

Vi vill förbereda våra elever för ett globalt samhälle där dialogen förenar.

Dialogskolan strävar efter att eleverna utvecklas till ansvarstagande, reflekterande och kreativa individer.